Onderhoud blusmiddelen
Door het afsluiten van een serviceovereenkomst heeft u geen omkijken meer naar uw jaarlijkse verplichting.
De onderhoudsrapportage is helder en geeft u voldoende informatie voor een meerjaren begroting.

TotalSafetyCare zorgt ervoor dat uw blusmiddelen elk jaar op tijd worden onderhouden.


Servicedienst

Blustoestellen en brandslanghaspels dienen conform NEN 2659,NEN 2559  en NEN-EN 671-3 jaarlijks onderhouden en gecontroleerd te worden op inzetbaarheid en veiligheid.

TotalSafetyCare heeft REOB-erkende monteurs in dienst die perfectionistisch zijn in  hun vak en die uw veiligheid waarborgen in de breedste zin.


Onderhoud noodverlichting
Vaak gaat men ervan uit dat wanneer er noodverlichting aanwezig is, de veiligheid voldoende gewaarborgd is. Niets is minder waar!

Noodverlichtingsarmaturen kunnen (onzichtbare) defecten hebben zoals accu’s met onvoldoende capaciteit of kapotte lampen. Vaak zijn defecten niet aan de buitenzijde zichtbaar!

Daarnaast is er vaak sprake van een verkeerde vluchtroute, verouderde pictogrammen of een tekort aan noodverlichting.

Problemen die zonder professioneel onderhoud pas openbaar worden tijdens calamiteiten.


Onderhoud brandmeldcentrales
Ook voor het onderhoud aan brandmeldcentrales en ontruimingsinstallaties kunt u vertrouwen op onze kennis en kunde.